Menu

QUẠT CẤP GIÓ ĐƯỜNG ỐNG SHT

Thông số Quạt thông gió đường ống SHT

Mã hàng Công suất (W) Điện áp (V) Vòng tua (v/p) Lưu lượng gió (m3/h) Cột áp (Pa) Kích thước khung (mm)
SHT-25 200 220 2.800 505 165 250
SHT-30 320 220 2.800 1.800 225 300
SHT-35 670 220 2.800 4.920 598 350
SHT-40 1.200 220 2.800 5.760 700 400
SHT-45 1.700 220 2.800 7.500 972 450
QUẠT THÔNG GIÓ

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG 6T2

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ COMPOSITE

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ SUPER WIN

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ ZRA

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG FD

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ KHUNG TRÒN SF

Chi tiết sản phẩm
MÁY BƠM NƯỚC

danh muc san pham