Menu

QUẠT LY TÂM GIÁN TIẾP

Quạt ly tâm gián tiếp

Thông số Quạt Ly Tâm Gián Tiếp
Mã Hàng Công Suất
(HP)
Điện Áp
(V)
Vòng Tua
(v/p)
L/L Gió
(m3/h)
Cột Áp
(Pa)
ĐK Cánh
(mm)
QLTG-4P02 02 380 1.400 3.200 1.000 320
QLTG-4P03 03 380 1.400 5.000 1.200 360
QLTG-4P05 05 380 1.400 6.500 1.500 400
QLTG-4P7,5 7,5 380 1.400 9.000 2.000 450
QLTG-4P10 10 380 1.400 12.000 2.500 500
QLTG-4P15 15 380 1.400 15.000 3.000 530
QLTG-4P20 20 380 1.400 20.000 3.500 570
QLTG-4P25 25 380 1.400 25.000 4.000 600
QLTG-4P30 30 380 1.400 30.000 4.500 630
QLTG-4P40 40 380 1.400 38.000 3.000 650
QLTG-4P50 50 380 1.400 45.000 3.500 680
 
QUẠT THÔNG GIÓ

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG FDI

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG 6T2

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ COMPOSITE

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ SUPER WIN

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ ZRA

Chi tiết sản phẩm

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG FD

Chi tiết sản phẩm
MÁY BƠM NƯỚC

MÁY BƠM NƯỚC BIỂN

Chi tiết sản phẩm

MÁY BƠM HÚT GIẾNG SÂU ABC 3HP

Chi tiết sản phẩm

danh muc san pham