Cách tính lưu lượng bơm nước

Trang chủ » Sản phẩm » Máy bơm nước » Công Suất » Cách tính lưu lượng bơm nước

·         Lưu lượng nước được ký hiệu trên máy bơm là Q

·         Đơn vị tính lưu lượng nước là lít/phút (l/p), lít/giây (l/s), m3/h, m3/phút(m3/p)

·         Công thức chuyển đổi đơn vị

  • 1 l/p = 0.06 m3/h
  • 1 l/p = 0.001 m3/p
  • 1 l/s = 3.6 m3/h
  • 1 l/s = 0.06 m3/p

·         Thông thường trên máy bơm sẽ để thông số tối đa Qmax, đó là lưu lượng nước tối đa mà bơm có thể bơm được

·         Dựa vào sơ đồ thiết kế đặc tính bơm ta lựa chọn lưu lượng máy bơm nước dựa theo cột áp của bơm, chẳng hạn ở độ cao 10 mét thì bơm cho lưu lượng bao nhiêu l/p

·         Chú ý : cột áp bơm đẩy càng cao thì lưu lượng càng giảm, lưu lượng giảm thấp làm quá trình bơm nước càng lâu

Bài viết liên quan

Máy bơm nước Tân Hoàn Cầu