Công suất máy bơm ( ký hiệu P)

Trang chủ » Sản phẩm » Máy bơm nước » Công Suất » Công suất máy bơm ( ký hiệu P)

Công suất (P) của máy bơm biểu hiện cho mức độ tiêu thụ điện của máy bơm, đơn vị thường là W, KW, hoặc HP (sức ngựa). 1HP bằng khoảng 0,746kW hay 746W, Hay một số nơi thường gọi là bơm 1 ngựa ( =1HP) hay 2 ngựa ( =2HP)

Công suất bơm cũng có 2 loại là công suất khi chạy không có tải và công suất khi có tải. Thường thì trên máy bơm nếu không ghi rõ 2 loại công suất thì tức là chỉ ghi công suất khi chạy không tải.

Bài viết liên quan

Máy bơm nước Tân Hoàn Cầu