Máy bơm hướng chéo

Về các thông số cột nước, lưu lượng và hiệu suất thì máy bơm hướng chéo chiếm vị trí trung gian giữa hai loại bơm li tâm và hướng trục. Chất lỏng từ nguồn chuyển động theo hướng trục dọc ống hút 1 vào BXCT 2. Trong BXCT 2 dòng nước quay một góc nhỏ hơn 900 so với trục quay 7 rồi tịnh tiến trong buông xoắn 3, sau đó qua đoạn côn khuếch tán vào ống đẩy 4.

Cấu tạo bơm hướng chéo trục đứng.
Nhìn ngoài bơm hướng chéo.

a) Loại có đường dẫn ra xoắn. b) Loại có cơ cấu hướng dòng.

Máy bơm hướng chéo được chế tạo hai loại: loại dùng với cột nước thấp ( < 20 m ) và loại dùng bơm cột nước trung bình ( H = 20 … 60 m ) một cấp hoặc đa cấp, trục ngang hoặc trục đứng. Sau cửa ra BXCT có hai dạng kết cấu: loại sau cửa ra là đường dẫn xoắn ( cấu tạo và làm việc gần nguyên lý của bơm li tâm hơn ) và loại sau cửa ra là cơ cấu hướng dòng ( cấu tạo và làm việc gần nguyên lý bơm hướng trục )