Nhiệt độ (T) máy bơm nước

Trang chủ » Sản phẩm » Máy bơm nước » Công Suất » Nhiệt độ (T) máy bơm nước

Nhiệt độ của nước và môi trường xung quanh. T tính bằng °C.

Khi sử dụng máy bơm ít khi ta để ý thông số này, tuy nhiên nếu dùng bơm nước nóng như tăng áp cho bình thái dương năng, hay dùng bơm để vận chuyển nước nóng thì cần để ý máy bơm sử dụng được nước đến bao nhiêu độ.

Bài viết liên quan

Máy bơm nước Tân Hoàn Cầu