Quạt ly tâm cao áp

Quạt Ly Tâm Cao Áp – QLT-2P

Thông số kỹ thuật: