Quy định thanh toán

Quý Khách có thể thanh toán bằng:

  • Tiền mặt trực tiếp;
  • Chuyển khoản qua ngân hàng.

Bình luận

Trả lời