Ứng dụng máy bơm nước hút giếng sâu ABC

Trang chủ » Sản phẩm » Máy bơm nước » Máy Bơm Nước ABC » Ứng dụng máy bơm nước hút giếng sâu ABC

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC là dòng máy bơm nước được thiết kế với 2 đầu bơm nước, có áp suất nước rất lớn, dùng để hút giếng khoan ở tầng sâuđẩy cao; dùng cho các (1) tòa nhà cao tầng, (2) chung cư và (3) căn hộ gia đình. Máy bơm nước hút giếng sâu ABC có 2 loại công suất, máy bơm nước 2HP và 3HP.

Hút giếng khoan ở tầng sâu cho tòa nhà cao tầng
Hút giếng khoan ở tầng sâu cho chung cư

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 2HP dùng để hút giếng khoan ở tầng sâu cho chung cư

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 3HP dùng để hút giếng khoan ở tầng sâu cho chung cư

Hút giếng khoan ở tầng sâu cho căn hộ gia đình

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 2HP dùng để hút giếng khoan ở tầng sâu cho căn hộ gia đình

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 3HP dùng để hút giếng khoan ở tầng sâu cho căn hộ gia đình

Đẩy cao cho tòa nhà cao tầng

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 2HP dùng để đẩy cao cho tòa nhà cao tầng

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 3HP dùng để đẩy cao cho tòa nhà cao tầng

Đẩy cao cho chung cư

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 2HP dùng để đẩy cao cho chung cư

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 3HP dùng để đẩy cao cho chung cư

Đẩy cao cho căn hộ gia đình

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 3HP dùng để đẩy cao cho căn hộ gia đình

Máy bơm nước hút giếng sâu ABC 2HP dùng để đẩy cao cho căn hộ gia đình