[Video] Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1HP

Trang chủ » Sản phẩm » Máy bơm nước » Máy Bơm Nước Ledo Pump » [Video] Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1HP

Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1HP với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.