[Video] Quạt Thông Gió ZRA

  • Quạt thông gió với luồng không khí lớn, tiếng ồn thấp, tiết kiệm điện , thuận tiện lắp đặt.
  • Thích hợp sử dụng cho nhà kho, nhà máy, nhà xưởng, khu vực dễ cháy nổ hay môi trường không khí có hóa chất , đặc biệt là thông gió tốt ở những nới có không khí nóng, kín gió và không thể thông gió tự nhiên được.