Yếu tố ảnh hưởng đến giá quạt trần công nghiệp

Yếu tố ảnh hưởng đến giá quạt trần công nghiệp gồm kích thước quạt trần, số lượng cánh quạt trần, động cơ quạt trần, tủ điều khiển, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, chi phí phần cứng, chi phí bảo hành, …

Kích thước quạt trần

Thông thường, kích thước của cánh quạt là yếu tố quyết định giả của quạt. Quạt trần sải cánh lớn 3m sẽ có giá rẻ hơn so với chiếc quạt trần sải cánh dài 7.3m. Ngoài ra, giá cả thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất. Động cơ sử dụng và các tính năng được bao gồm trong giao dịch mua. Thông thường, mua quạt trần công nghiệp hoàn chỉnh bao gồm bộ phận động cơ, cảnh quạt, bảng điều khiển động cơ, cáp điều khiển động cơ, …

Số lượng cánh quạt trần

Số lượng cánh quạt cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá quạt trần công nghiệp của bạn. Thông thường quạt trần công nghiệp thường sử dụng 5-8 cảnh. Số lượng cảnh quạt càng ít thì quạt trần công nghiệp giá rẻ hơn.

Động cơ quạt trần

Động cơ cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá quạt trần cánh dài. Hiện nay trên thị trường có 2 loại quạt trần công nghiệp sải cánh lớn có hộp số và loại không có hộp số. Quạt trần công nghiệp sải cánh lớn không dùng hộp số mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, độ ồn thấp hơn nhưng giá thành cao hơn.

Tủ điều khiển

Các quạt trần công nghiệp thường được các nhà sản xuất lựa chọn phương pháp điều khiển bằng biến tần. Tuy nhiên, bạn cũng nên lựa chọn các sản phẩm có biến tần của các hãng nổi tiếng. Có nhiều loại biến tần khác nhau và giá cả cũng khác nhau. Vì vậy nó cũng ảnh hưởng đến giả của tủ điều khiển và ảnh hưởng đến giá của quạt trần công nghiệp sải cánh lớn.

Chi phí vận chuyển

Quạt trần công nghiệp thường khá lớn và nặng. Do tỷ lệ lớn của quạt, chi phí để vận chuyển quạt không được bao gồm trong giao dịch mua. Vận chuyển cho quạt trần công nghiệp trung bình đến lớn thường phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển.

Chi phí lắp đặt

Các nhà sản xuất quạt trần công nghiệp khác nhau có các tùy chọn khác nhau để lắp đặt ảnh hưởng đến giá cả. Làm việc với một nhà sản xuất quạt trần công nghiệp lớn sử dụng nhà phân phối dịch vụ đầy đủ có nghĩa là nhà phân phối sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình bán hàng, lắp đặt hoặc là người lắp đặt quạt trần công nghiệp của bạn. Không phải tất cả các nhà sản xuất và khu vực có nhà phân phối dịch vụ đầy đủ. Tuy nhiên, có các tùy chọn thay thế như mua trực tiếp từ nhà sản xuất. Tự Lắp đặt hoặc sử dụng dịch vụ lắp đặt của nhà sản xuất. Mỗi tùy chọn cung cấp các chi phí và lợi ích khác nhau là một trong những lĩnh vực chỉnh ảnh hưởng đến giả cuối cùng của quạt trần công nghiệp của bạn.

Chi phí phần cứng

Hầu hết các quạt trần công nghiệp lớn yêu cầu khoảng 1-2.5m từ trần nhà. Để cho phép giải phóng mặt bằng này, dây chàng thường cần thiết khi lắp đặt. Ngoài các dây chàng, quạt trần công nghiệp cần lắp đặt phần cứng theo quy định của giải pháp lắp mà bạn quyết định.

Chi phí bảo hành

Hầu hết các nhà sản xuất quạt trần công nghiệp lớn sẽ cung cấp bảo hành cho quạt của họ. Thời hạn bảo hành khác nhau tùy theo từng nhà sản xuất và thời gian bảo hành càng dài cũng ảnh hưởng đến giá cuối cùng của quạt trần công nghiệp của bạn.